:
FUNGSI


  1. Melatih para imam, guru KAFA dan pemegang tauliah Al-Quran di Negeri Selangor.

 

  1. Memberi latihan khusus kepada peserta tilawah dan hafazan Negeri Selangor.

 

  1. Sistem pengajian Al-Quran berteraskan Riwayat Hafs An ' Asim melalui Toriq Syatibi dengan jalan talaqi dari guru-guru yang bertauliah.

 

  1. Menawarkan pengajian Al-Quran di semua lapisan bermula dari kanak-kanak hingga dewasa.

 

  1. Menawarkan program ilmu Al-Quran kepada masyarakat bermula dari asas, pertengahan dan lanjutan.